O hydroponii

Při diskuzích o hydroponii se často setkáváme nejen s nedostatkem znalostí, ale také s nedůvěrou, skepsí a občas i s rázným nesouhlasem, zejména když vysvětlujeme, že tato metoda pěstování spočívá v pěstování rostlin přímo ve vodě a plastu, a ne v půdě.

Nicméně naše technologie představuje jeden z nejsensačnějších přínosů poslední doby. Její využití rychle narůstá v Austrálii, Kanadě, USA a Holandsku, když uvedeme ty nejdůležitější země.

Co je to hydroponie?

Hydroponie je umění pěstovat rostliny ve vodě. Toto slovo pochází z řeckého "hydro = voda" a "ponos = práce". Tento koncept znovuobjevil v roce 1930 na univerzitě v Berkeley v Kalifornii Dr. Gericke, ale ve skutečnosti tato metoda pěstování existuje již od dávných dob. Všichni jsme slyšeli o Visutých zahradách babylónských a o lidech, kteří žili v nadmořských výškách v okolí horských jezer, jako je Titicaca v Peru a Inle v Myanmaru, kteří měli své zahrady na vodní hladině na slaměných kobercích, na vodních hyacintech nebo jiném místním substrátu.

U hydroponie, jako na těchto horských jezerech, rostliny žijí na vodě s kořeny visícími v dynamickém toku živného roztoku.

Rostliny jako rýže, vodní lilie nebo masožravé rostliny se ve špatně okysličeném prostředí adaptují dobře, či dokonce ve hnijícím prostředí, avšak většina rostlin se na prostředí s nízkým obsahem kyslíku přizpůsobuje špatně.
Samozřejmě že pokud rostlina trpí nedostatkem kyslíku v oblasti kořenů, dusí se, a to i když ji dostatečně zaléváme: ovšem obvyklá příčina smrti pokojových rostlin je přílišné zalévání. Tak je tomu často u „hydrokultury“ (nezaměňovat s „hydroponií“), což je metoda pěstování s proutěnými koši umístěnými v „nečinném“ živném roztoku Čili rostliny mohou růst ve vodě, ale na za všech okolností. Voda musí být "živá". Musíme si uvědomit, že ať je prostředí, ve kterém pěstujeme, jakékoliv – půda, vzduch či voda, rostliny absorbují potravu formou rozpuštěných iontů v kyslíku. Ve vodě musí dojít po absorpci potravy a kyslíku k jejich nahrazení. Hydroponie pracuje takto: jedná se o metodu pěstování bez půdy, kde dochází ke stimulaci rostlinného růstu a kde je řízeno množství vody, minerálních solí a, co je nedůležitější, rozpuštěného kyslíku.

Základní princip je docela jednoduchý. Když jsou kořeny zavěšeny v pohybující se vodě, absorbují potravu a kyslík rychle. Pokud obsah kyslíku je nedostatečný, růst rostliny bude pomalý. Ale když je roztok nasycen kyslíkem, růst rostliny zrychlí.
Úkolem pěstitele je na základě potřeb rostliny najít rovnováhu mezi množstvím vody, živin a kyslíku, a maximalizovat tak výnos a kvalitu. Abychom dosahovali těch nejlepších výsledků, musíme vzít na vědomí několik důležitých parametrů; teplotu, vlhkost a hladinu CO2, intenzitu světla, ventilaci a genetické vybavení rostliny. Toto by v podstatě udělal každý svědomitý zahradník.

Jaké jsou výhody této metodiky?

Hydroponii může využívat široké spektrum lidí; milovníci rostlin obecně, soukromí či profesionální sběratelé rostlin, malí i velcí pěstitelé ve sklenících, zahradnické spolky, výzkumná centra, školy a mnozí další.

Následující seznam je shrnutím aplikací a výhod hydroponie:

• Optimální využití genetického potenciálu rostliny.
• Lepší řízení přísunu živin.
• Viditelné zlepšení v kvantitě a výnosech.
• Podstatné zkrácení růstového / výrobního intervalu u velkého spektra rostlin.
• Efektivnější využití prostoru.
• Velmi vysoká úspěšnost u množení.
• Obrovské úspory za hnojiva, a co je nejdůležitější, za vodu, a to v situaci, kdy vody je na světě stále větší nedostatek.
• Naprostá absence herbicidů. Namísto pesticidů a fungicidů budou pěstitelé v hydroponii častou používat IPM (Integrated Pest Management.
• Vitalita a energie rostlin, které byly pěstovány hydroponicky a pak přesazeny do půdy, je tak velká, že se nám otevírají enormní obchodní možnosti, zejména pak u rostlin v květináčích.
• Na poli vzdělávání napříč všemi stupni nad hydroponií žasnou děti i dospělí. Několik zemí již hydroponii zaneslo do osnov či univerzitních programů.
• A v neposlední řadě se hydroponie používala a stále se používá pro výzkumné účely. Tato metoda se aplikuje již 50 let v těch nejdůležitějších výzkumných centrech, a to z důvodu své spolehlivosti, preciznosti a širokého záběru aplikací.

Díky hydroponii bylo dosaženo obrovského pokroku v oblasti pochopení rostlin a zejména jejich potravy..

• Tak jako jinde může hydroponie v závislosti na lidech, kteří ji aplikují, a jejich cílech přinášet dobré i špatné výsledky. Může být využívána pro masovou produkci a k produkci rajčat s malým obsahem chuti nebo růží bez vůně. Avšak může být využívána k pěstování produktů s těmi nejlepšími výživnými vlastnostmi a které chutí a vůní překypují.

• S použitím rockwoolu nebo se systémy „run-to-waste” může způsobovat znečištění. Ale může být aplikována i ekologicky s ohledem na životní prostředí, zásobovat velké množství obyvatel planety kvalitními potravinami a umožnit zemím třetího světa nasytit své národy, a to i když je půda chudá a je málo vody.

Dalším častým dotazem je, zda jsou hydroponické výpěstky organické. Odpověď zní ne, nejsou. Zato vděčíme pouhému faktu, že u pěstování bez půdy je zakázáno výrobek označit nálepkou "organický". Pokud jde o hnojiva, až do dneška neexistovalo žádné kompletní organické hnojivo pro hydroponii. Právě jsme vytvořili první certifikované organické hnojivo pro hydroponii, které nabízíme pod označením BioSevia. Na trhu jsou také hnojiva s tak precizním složením, že v rostlinách nezanechávají naprosto žádnou toxicitu či těžké kovy, pokud se ovšem používají dle návodu.

A také v některých zemích třetího světa, kde týmy dobrovolníků učí obyvatelstvo stavět jejich vlastní hydroponické systémy z průmyslového odpadu a vyrábět hnojiva z odpadu z domácností.

Hydroponie má další aplikace, zejména co se týče venkovního zahradničení a zahradničení pod střechou. V USA se již více než 25 let výrobci věnují vývoji jednotek malých rozměrů pro zahrádkářské nadšence, a to s použitím té samé technologie, jaká se používá ve sklenících. Tyto systémy jsou konstruovány pro širokou veřejnost a mohou být nainstalovány na balkoně, na dvoře, v obývacím pokoji či v kuchyni. K dispozici jsou mini-moduly pro jednu rostlinu až opravdové malé zahrady do kuchyně.

Ovšemže tyto technologie neosloví každého. Běžnou chybou je myslet si, že pokud mají rostliny dostatečnou zásobu vody, mohou se nechat delší dobu bez dozoru. Jejich zrychlený metabolismus vlastně vyžaduje větší péči. Tato metodika nemá uspořit čas strávený údržbou, ale má pomoci dosáhnout maximálních výsledků. V tomto smyslu je hydroponie vhodná spíše pro milovníky rostlin a sběratele, začátečníky i profesionály, než pro příležitostné zahrádkáře.

Samozřejmě že princip hydroponie může někomu připadat nemyslitelný. Jiní v tom uvidí jen další módní hit? Jiní budou zvědaví a jiné to pobaví či zaujme? Ať jsou vaše reakce jakékoliv, neváhejte nás kontaktovat a zašlete nám svůj názor či požádejte o více informací.